شرایط برگشت کالاها

  1. 7 روز کاری مهلت ارسال محصول است

  2. محصول نصب نشده باشد

  3. لیل درب دوربین باز نشده باشد